06-53.624.111 elise@theboldagency.nl

Privacyverklaring 

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Ik ga zorgvuldig met al jouw gegevens om.
Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.
In deze privacyverklaring vertel ik je precies wat ik met jouw gegevens doe.

Privacyverklaring

Tijdwinst- met Elise | Tijdwinst | E.V.A- creative support | E.V.A- your office support is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.tijdwinst.online wordt beheerd door Elise Visser

Mijn gegevens:
Tijdwinst- met Elise | Tijdwinst | E.V.A- creative support | E.V.A- your office support
Lange Heul 474
1403 PA Bussum
Elise@theboldagency.nl

Kvk: 69812756

Persoonsgegevens die ik verwerk
Tijdwinst- met Elise | Tijdwinst | E.V.A- creative support | E.V.A- your office support verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op  aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via
elise@theboldagency.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Tijdwinst- met Elise | Tijdwinst | E.V.A- creative support | E.V.A- your office support verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Tijdwinst- met Elise | Tijdwinst | E.V.A- creative support | E.V.A- your office support analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Tijdwinst- met Elise | Tijdwinst | E.V.A- creative support | E.V.A- your office support verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tijdwinst- met Elise | Tijdwinst | E.V.A- creative support | E.V.A- your office support neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tijdwinst- met Elise | Tijdwinst | E.V.A- creative support | E.V.A- your office support) tussen zit. Tijdwinst- met Elise | Tijdwinst | E.V.A- creative support | E.V.A- your office support gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Je gegevens worden opgeslagen in:  Mailchimp.
Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Mailcimp is hier terug te vinden: https://mailchimp.com/about/security/
Ben je een klant dan kunnen je gegevens betreffende je betaling verwerkt worden door Mollie.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Tijdwinst- met Elise | Tijdwinst | E.V.A- creative support | E.V.A- your office support bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief: 

– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Zolang je deelnemer bent aan een online cursus of klant bent in het algemeen:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Geboortedatum

Wanneer jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, worden je gegevens zo snel mogelijk verwijderd (uiterlijk binnen 2 weken) uit mijn bestand. Tenzij je een klant bent, dan stuur ik je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaar ik wel jouw factuur en klantgegevens i.v.m. mijn wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de Belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tijdwinst- met Elise | Tijdwinst | E.V.A- creative support | E.V.A- your office support verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zoals bijvoorbeeld mijn Boekhouder, Virtuele assistent, Mailchimp en webhosting. Tijdwinst- met Elise | Tijdwinst | E.V.A- creative support | E.V.A- your office support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Tijdwinst- met Elise | Tijdwinst | E.V.A- creative support | E.V.A- your office support gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tijdwinst- met Elise | Tijdwinst | E.V.A- creative support | E.V.A- your office support gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tijdwinst- met Elise | Tijdwinst | E.V.A- creative support | E.V.A- your office support en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
elise@theboldagency.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Tijdwinst- met Elise | Tijdwinst | E.V.A- creative support | E.V.A- your office support wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Tijdwinst- met Elise | Tijdwinst | E.V.A- creative support | E.V.A- your office support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
SSL certificaat: ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via elise@theboldagency.nl.

 

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacyverklaring te wijzigen.
Ik zal deze wijzigingen aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in werking.

Nieuwsgierig hoe jij jouw Toekomst in beeld kunt brengen?

Doe mee aan de gratis mini workshop Teken je Toekomst. Je hoeft niet te kunnen tekenen!

Dit zal sluiten in 25 seconden